Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
България ще бъде домакин на годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

5 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри участието на членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България и националните лица за контакт в годишната среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Форумът ще се проведе на 25 и 26 юни 2018 г. в София. Той се организира в рамките на Председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз. Предвидено в него да вземат участие и представители на Министерството на правосъдието.

Съдийската колегия прие за запознаване годишните отчети за 2017 г. за дейността на националните лица за контакт и членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. Те се изготвят съгласно раздел IV, чл. 25 от Правилата за дейността на НСМГТД за дейността на членовете на Мрежата в рамките на съответния апелативен район. В тях се представя информация за изготвяните справки, участието в национални и международни срещи, оказване на съдействие за работа с регламенти на Съвета и други европейски институции.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд