Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди актуализирания Класификатор на длъжностите на администрацията на съдилищата

5 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирания Класификатор на длъжностите на администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от 01.04.2018 г. в частта на трудовите възнаграждения.

Решението за актуализация на Класификатора е прието с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15 от 31.05.2018 година.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд