Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия ВСС прекрати производството по дисциплинарно дело № 31/2017 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на дисциплинарно привлеченото лице от длъжността „прокурор“

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 31/2017 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Димитър Николов Захариев от длъжността „прокурор“.

Дисциплинарното дело за налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Захариев, към момента на внасяне на предложението заемащ длъжността „прокурор“  в Окръжна прокуратура – Плевен, е образувано по предложение на главния прокурор на Република България за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Димитър Захариев е освободен от заеманата длъжност с решение на Прокурорската колегия по протокол № 9/21.03.2018 г., поради подадена оставка.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд