Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Монтана дисциплинарно наказание „забележка“ на прокурор Никола Ставрев

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ потвърди наложеното със заповед от 10.04.2018 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Монтана дисциплинарно наказание „забележка“ на Никола Венелинов Ставрев – прокурор в Районна прокуратура – Монтана.

Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на Прокурорската колегия се прилагат към кадровото досие на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд