Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Бисер Игнатов Ковачки на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник.

В Предложението от административния ръководител на Районна прокуратура – Перник Аделина Борисова-Алексиева е посочено, че Бисер Ковачки има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е младши прокурор в Окръжна прокуратура – Перник в периода от 16.09.1996 г. до 16.06.1998 г., а от 1998 г. и към настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Перник. В периода  от 16.09.1998 г. до 28.04.2000 г. е бил заместник районен прокурор, а от 14.03.2005 г. до 13.03.2015 г. е бил административен ръководител. Сред аргументите за назначаването на длъжността „заместник районен прокурор“ са доказаната му висока професионална квалификация, многогодишния му административен опит, образцово изпълнение на служебните задължения, авторитет, делови и нравствени качества.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд