Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България.

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България. Определените възнаграждения за длъжността „главен секретар“ и „съдебен администратор“ са съобразени с разпоредбата на чл. 355, ал. 6 и чл. 357, ал. 8 и ал. 9 от ЗСВ. За останалите длъжности в администрацията актуализацията е в размер на 2,5%, тъй като с толкова процента следва да се актуализира заплатата на ръководните длъжности, които са 80% от възнаграждението на главен секретар и съдебен администратор, съгласно чл. 384 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд