Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи трима заместник-административни ръководители на Окръжна прокуратура – Бургас и определи и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Мездра

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 158, ал. 3 от ЗСВ трима нови заместник-административни ръководители на Окръжна прокуратура – Бургас – Петя Петрова Кралева, Светослав Здравков Маринчев и Мануел Тотев Манев – прокурори от същата прокуратура.

С решения на Колегията от днес, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2  - подадена оставка, Иванова Славова, Росица Георгиева Далчева и Красимира Георгиева Кателиева бяха освободени от заеманата длъжност заместник на административния ръководител и на основание, чл. 169, ал. 5 от ЗСВ бяха върнати на длъжност „прокурор“ в Окръжната прокуратура.

Прокурор Кралева има над 29 години юридически стаж, била е младши прокурор в Районна прокуратура – Бургас в периода 1992 г. – 1993 г., след което до 2000 г. заема длъжността „прокурор“. В периода 2000 г. – 2001 г. е заместник административен ръководител на Районната прокуратура. От 2001 г. и към настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, като в периода от 2005 г. до 2010 г. е била заместник-административен ръководител.

Прокурор Маринчев има над 14 години юридически стаж. В периода от 2014 г. до 2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Бургас, като в периода 2012 г.-2014 г. е бил заместник административен ръководител. От 16.03.2015 г. и към настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас.

Прокурор Манев има 21 години юридически стаж. В периода от 2006 г. до 2010 г. е прокурор в Районна прокуратура – Бургас, като в периода 2010 г.-2015 г. е бил административен ръководител на Районна прокуратура-Поморие. От 16.03.2015 г. и към настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас.

Прокурорската колегия определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Цветомила Тошкова Пашова-Николовска – заместник на административния ръководител за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Мездра, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд