Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи трета щатна длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура

6 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, трета щатна длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Върховна касационна прокуратура в една щатна длъжност „заместник на главния прокурор“ при ВКП, считано от датата на вземане на решението. С разкриването на трета щатна длъжност ще се осигури равномерно разпределение на работата между главния прокурор и заместниците му, за ефективно осъществяване на нови правомощия, резултат от настъпили нормативни изменения на НПК и ЗПКОНПИ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд