Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на органи на съдебната власт по искане на административните им ръководители

7 юни 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен утвърди корекции по бюджетите на Висшия съдебен съвет и на Районен съд – Велико Търново за 2018 г. за допълнителни настройки и разработване на нова функционалност на програмен продукт, с цел осигуряване на автоматично осчетоводяване на работни заплати.

Увеличени са бюджетите на Окръжен съд – Хасково, с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт за отстраняване на щети от настъпило застрахователно събитие; на Районен съд – Видин за текущ ремонт на 4 броя работни помещения; на Районен съд – Велинград за закупуване на климатик за сървърно помещение. След намаление на бюджета на ВСС са увеличени бюджетът на Районен съд – Велико Търново с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS, и са осигурени средства на Районен съд – Свиленград за подмяна на климатик на служебен автомобил.

Пленумът на ВСС даде съгласие да се  коригират бюджетите на ВСС и на Апелативен съд – Велико Търново за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи от командирован магистрат, взел участие в 69-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел, Белгия за периода 19-20 април 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд