Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация от НИП за действащи проекти по Оперативна програма „Добро управление“

7 юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставената от Националния институт на правосъдието, информация за действащите проекти и изпълнението на дейностите по тях, в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“ и на партньор по проекти, финансирани от Европейската комисия. Финансирани по ОПДУ са два проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ и „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“. Институтът участва в изпълнението на седем проекта, осъществявани с финансови средства на Европейската комисия.

Пленумът прие за сведение и предоставената от НИП, информация за верифицираните и/или изплатените разходи по проекти в процес на изпълнение, както и информацията за проведените/възложените процедури за изпълнител по реда на ЗОП, свързани с изпълнението на дейностите по проекти.

За сведение е приета и предоставената от НИП информация относно кандидатурата му за участие като бенефициент по два предефинирани проекта, на обща стойност 1 700 000 EUR, финансирани изцяло по Норвежкия финансов механизъм за програмен период 2014 г. – 2021 г. Те са дефинирани като „модерна обучителна среда за магистрати и други юристи, ангажирани в правораздавателния процес“ и „Превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд