Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения във връзка със съдебни сгради в гр. Тервел и гр. Сливница

7 юни 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие предложение на кмета на Община Тервел за анексиране на два договора за безвъзмездно управление, за неопределен срок, с оглед осигуряване безвъзмездно и  безсрочно ползване на предоставените на Районен съд – Тервел и Районна прокуратура – Тервел общински сгради.

Решението ще бъде изпратено на кмета на Община Тервел за внасяне на направеното предложение за одобрение от Общинския съвет на Тервел.

Пленумът на ВСС възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ да бъде заведен по баланса на Съвета незастроен поземлен имот с площ от 300 кв. м – „Съдебна палата“, въз основа на договор за дарение между Община Сливница и ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд