Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри информации за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от месец януари 2017 г. и на тези от независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата

7 юни 2018 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри обобщената информация за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от месец януари 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.

В информацията са отчетени дейности на ВСС, предприети във връзка с независимостта и отчетността на съдебната власт и за продължаване на реформата в съдебната власт.

Пленумът на ВСС одобри също обобщена информация по изпълнение на мерките от Пътната карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка от месец януари 2017 г. Тя е предоставена във връзка с изпълнението на препоръките от независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България и анализа на нейната независимост и Пътна карта за изпълнение на препоръките от анализа на ПРБ на решенията на Европейския съд по правата на човека.

В обобщената информация е посочено, че от началото на 2017 г. до месец май 2018 г. във ВСС са образувани 15 дисциплинарни производства срещу прокурори с твърдения за случаи на неетично или друго поведение, несъвместимо със службата на магистрата. Към 30.05.2018 г. има общо 23 неприключени дисциплинарни производства пред ВСС срещу прокурори или следователи, от които 9 имат за предмет твърдения за неетично или друго поведение, несъвместимо със службата на магистрата.

За периода 20.02.2018 г. – 31.05.2018 г. във ВСС не са постъпили предложния за образуване на дисциплинарни производства срещу съдии с твърдения за неспазване на процесуалните срокове. За посочения период са приключили с решения на Съдийската колегия на ВСС две дисциплинарни производства срещу съдии, образувани през 2017 г., с твърдения за неспазване на законоустановените срокове за изготвяне на мотиви към постановени присъди. Едното производство е прекратено поради влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС, с което на съдията е било наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Другото е приключило с решение за липса на виновно поведение и налагане на дисциплинарно наказание.

Съгласно решенията на Пленума двете информации се изпращат на Министерството на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд