Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС търси подкрепата на МФ за получаване на средства по Програмата на ЕС за подкрепа на структурните реформи

7 юни 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отправи искане за подкрепа до Министерството на финансите в качеството му на Координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа па Програмата, одобрен с Решение № 632/20.10.2017 г. на Министерския съвет, с предмет: „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“.

Пленумът възложи на представляващия ВСС Боян Магдалинчев и на членовете на Съвета Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС, да изготвят искането в срок до 08.06.2018 г., което да бъде изпратено в Министерството на финансите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд