Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на ВСС се срещнаха със студенти по право от „Vrije Universiteit“ в Амстердам, Кралство Нидерландия

8 юни 2018 година

Студенти по право от „Vrije Universiteit“ в Амстердам, Кралство Нидерландия посетиха днес Висшия съдебен съвет, за да се запознаят с функционирането на съдебната власт. Програмата на групата от 31 бакалаври и магистри по право включва също визити в Конституционния съд на Република България и в Националния институт на правосъдието.

Във ВСС те се срещнаха с Даниела Машева - член на Прокурорската колегия на ВСС и председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, и Бонка Дечева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

Г-жа Машева представи структурата и функциите на Висшия съдебен съвет, изискванията, на които отговарят неговите членове, новата система за избор на членове на ВСС пряко от магистратите, правомощията на Пленума, Съдийската и Прокурорската колегии. Г-жа Дечева запозна гостите със структурата и функциите на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, както и с механизмите за кариерно развитие на българските магистрати. Разяснено бе как завършващите право встъпват в професиите на адвоката, съдията, прокурора и следователя, както и етапите, през които преминава подготовката на младшите магистрати.

Холандските студенти проявиха интерес как са уредени статутът на несменяемост и функционалният имунитет на магистратите, както и конкурсите, назначаването на младшите магистрати и дисциплинарната отговорност. Поставени бяха въпроси за наличието на корупция в България и за спецификата в дейността на следователите. Коментирано бе феминизирането на магистратските професии както в Холандия, така и у нас.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд