Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство на Ивайло Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не образува дисциплинарно производство по предложението на председателя на Районен съд – Ихтиман, в частта относно допуснато бездействие от страна на Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман, от датата на обявяване за решаване до 18.10.2017 г. по едно гражданско дело, 6 административно-наказателни дела, едно наказателно дело от частен характер и 2 наказателни дела от общ характер, всички по описа на Районен съд – Ихтиман, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310 , ал. 1 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ВСС образува дисциплинарно производство по останалата част от предложението на председателя на Районен съд – Ихтиман, за налагане на дисциплинарно наказание на Ивайло Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман. Дисциплинарното производство ще разглежда допуснатото бездействие по посочените дела за периода след 18.10.2017 г., както и по други дела, включени в справката на административния ръководител.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, бяха избрани чрез жребий за членове на дисциплинарния състав Даниела Марчева и Боян Магдалинчев, а Красимир Шекерджиев бе определен за председател и докладчик.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд