Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Бистра Николова Атанасова – съдия в Апелативен съд – София на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - София

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Бистра Николова Атанасова – съдия в Апелативен съд – София, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – София.

Предложението за назначаване на съдия Николова за заместник-председател на съда е направено от Даниела Дончева – административен ръководител – председател на Апелативен съд – София. Кандидатурата ѝ е подкрепена от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – София. Съдия Николова има над 24 години юридически стаж. Била е съдебен кандидат и младши съдия в Окръжен съд – Варна, съдия в Районен съд – Варна, съдия в Окръжен съд – Варна, заместник-председател и ръководител на Търговско отделение на ОС – Варна в периода 2004 – 2009 г. В началото на 2014 г. е командирована в Апелативен съд – София, където е работила до встъпването ѝ в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София на 18.05.2016 г. От 04.10.2017 г. тя изпълнява функциите на ръководител на търговска колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд