Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Даниела Росенова Иванова на длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд

12 юни 2018 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ преназначи Даниела Росенова Иванова на длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд, считано от 04.06.2018 г. До тази дата тя изпълнява длъжността „и. ф. административен ръководител – председател“ на съда, след приключване на мандата ѝ на председател на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд