Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Мариета Неделчева Маринова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Специализирания наказателен съд

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ, във връзка с чл. 168, ал. 8 от Закона за съдебната власт, и в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 45/07.11.2017 г., определи Мариета Неделчева Маринова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда. Тя изпълнява функциите, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Кандидатурата е предложена от Комисията по атестирането и конкурсите, която посочва, че съдия Маринова има най-продължителен стаж на административно-ръководната длъжност сред заместник-председателите на СпНС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд