Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира трима съдии

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не откри процедура за периодично атестиране на Веселин Ангелов Петричев – съдия в Районен съд – Велинград, и на Галина Николова Иванова – съдия в Районен съд – Нови пазар.

Съдийската колегия на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт, проведе периодично атестиране на Цветко Аспарухов Лазаров – съдия в Апелативен съд – София, като на основание чл. 206 от ЗСВ прие комплексна оценка от атестирането му „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ Колегията проведе извънредно атестиране на Розинела Тодорова Янчева – съдия в Софийския градски съд и на Здравка Ангелова Иванова – Рогачева – съдия в Софийския градски съд, като на основание чл. 197, ал. 6 прие комплексна оценка от атестирането им „много добра“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд