Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да поиска от КОНПИ изясняване на задълженията на съдебните служители

12 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Пленумът на ВСС да отправи питане до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно задълженията на съдебните служители по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Членовете на Съдийската колегия приеха, че е необходимо изясняване на задълженията на съдебните служители, назначени до 22 януари 2018 г. включително, да подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ и декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2017 г., в случай че са подали декларация за несъвместимост по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда и декларация за имотно състояние по чл. 107а, ал. 5 от КТ за същия календарен период.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд