Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изслушване на допуснатите кандидати и проведено гласуване не избра административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник.

В процедурата участваха Бисер Йорданов Михайлов -  прокурор в Окръжна прокуратура – Перник и Бисер Стефанов Кирилов - прокурор в Софийска градска прокуратура.

Кандидатът Бисер Михайлов получи 4 гласа „за“, кандидатът Бисер Кирилов получи 3 гласа „за“, а четирима членове на Прокурорската колегия не подкрепиха нито един от кандидатите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд