Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповедта на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за обръщане на внимание на Искра Георгиева – следовател в Следствения отдел на СГП

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Емилия Русинова - административен ръководител на Софийска градска прокуратура за обръщане на внимание на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Заповедта се прилага към кадровото досие на следователя, като в случай на оспорването ѝ административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от него за прилагане към кадровото досие на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд