Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение предложението от административния ръководител на Районна прокуратура – Разград за назначаване на заместник-районен прокурор

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от административния ръководител на Районна прокуратура – Разград за назначаване на Недка Петрова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Разград на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд