Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС спря производството по молбата от Даниела Андрееева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив до произнасяне на Конституционния съд за противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

13 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря, на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, производството по подадената молба от Даниела Зефирова Андрееева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив до произнасяне на Конституционния съд с решение по конституционно дело № 1/2018 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Прокурор Андреева е подала заявление за назначаване на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Хасково, Софийска градска прокуратура или Окръжна прокуратура – София, въз основа на участието ѝ в обявени през 2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд