Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести съдии от Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Разград

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт премести Диляна Николова Йорданова – съдия в Окръжен съд – Разград, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас. Атанас Дечков Христов – съдия в Окръжен съд – Бургас се премества в Окръжен съд – Разград. Разместването се прави, считано от датата на встъпване в длъжност и при довършване на започнатите с тяхно участие наказателни дела.

Решението на Колегията е по обща молба на двамата магистрати, с изрично изразено съгласие за преместване по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ. Съгласие е заявено и от административните ръководители на двете съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд