Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи 34 младши съдии на длъжност „съдия“ в районните съдилища

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 34 младши съдии по обявения с решение на ВСС по протокол № 3/22.01.2015 г. конкурс, на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт се назначават:

 • Богдан Русев Русев – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Васил Валентинов Александров – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Велизар Стоянов Костадинов – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Десислава Стоянова Влайкова – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност;
 • Йоанна Наскова Станева – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Мария Веселинова Богданова – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Петър Иванов Минчев – младши съдия в софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г;
 • Цветомир Милчев Минчев – младши съдия в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Катерина Въткова Ненова – младши съдия в Окръжен съд – София, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград, считано от 07.07.2018 г.;
 • Невена Пламенова Великова – младши съдия в Окръжен съд – София, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, считано от 07.07.2018 г. , считано от 07.07.2018 г.;
 • Димитър Куртев Демирев – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 07.07.2018 г.;
 • Мария Емилова Антова – младши съдия в Окръжен съд – Кюстендил, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кюстендил, считано от 07.07.2018 г.;
 • Калин Валентинов Иванов – младши съдия в Окръжен съд – Монтана, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана, считано от 08.07.2018;
 • Весела Петрова Петрова – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 07.07.2018 г.;
 • Георги Росенов Гетов – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 07.07.2018 г.;
 • Николай Диянов Голчев – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност съдия в Районен съд – Пловдив, считано от 07.07.2018 г.;
 • Пламена Недкова Славова-Милева – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 07.07.2018 г.;
 • Магдалена Георгиева Татарева – младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Панагюрище, считано от 07.07.2018 г.;
 • Мария Ангелова Ненова – младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от 07.07.2018 г.;
 • Поля Петрова Сакутова – младши съдия в Окръжен съд – Кърджали, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 07.07.2018 г.;
 • Никола Динков Кънчев – младши съдия в Окръжен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, считано от 12.07.2018 г.;
 • Свилен Иванов Жеков – младши съдия в Окръжен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора , считано от 12.07.2018 г.;
 • Десислава Иванова Тодорова – младши съдия в Окръжен съд – Хасково, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, считано от 07.07.2018 г.;
 • Радина Василева Хаджикирева – младши съдия в Окръжен съд – Хасково, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, считано от 07.07.2018 г.;
 • Мартин Рачков Баев – младши съдия в Окръжен съд , на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,  считано от 07.07.2018 г.;
 • Тодор Димитров Митев – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,  считано от 07.07.2018 г.;
 • Андон Вълков Вълков – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна,  считано от 07.07.2018 г.;
 • Неделина Евгениева Маринова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от 07.07.2018 г.,
 • Пламен Петев Танев – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от 07.07.2018 г;
 • Ралица Каменова Райкова – младши съдия в Окръжен съд – Силистра, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от 07.07.2018 г.;
 • Йоана Николаева Вангелова – младши съдия в Окръжен съд – Търговище,на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, , считано от 07.07.2018 г.;
 • Десислава Константинова Николаева-Георгиева – младши съдия в Окръжен съд – Плевен, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Левски, считано от 07.07.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий кой от двамата младши съдии в Окръжен съд – Враца, да бъде назначен в Районен съд – Бяла Слатина. Съгласно резултата от жребия Светозар Любомиров Георгиев - младши съдии в Окръжен съд – Враца, е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла Слатина, считано от 19.07.2018 г. Веселина Любенова Павлова – младши съдия в Районен съд – Враца, е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Оряхово, считано от 07.07.2018 г.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължи срока на назначението на Ивета Венциславова Иванова – младши съдия в Окръжен съд – Перник с 3 месеца, считано от 07.07.2018 г.

Съдийската колегия на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ продължи срока на назначението с до 6 месеца на  Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, и на Атанас Георгиев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе, считано от 07.07.2018 г.

Съдийската колегия възложи на младшите съдии, назначени на длъжността „съдия“ в районните съдилища, да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.   

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд