Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи 29 младши съдии в окръжните съдилища

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 29 кандидати за младши съдии в окръжните съдилища по обявения с решение на Колегията по протокол № 5/01.02.2017 г. конкурс, които са завършили успешно обучение в Националния институт на правосъдието.

На основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, се назначават считано от 02.07.2018 г.:

 • Павел Георгиев Панов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Неделина Димитрова Симова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Марина Евгениева Гюрова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Таня Кунева Николова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Ива Цветозарова Нешева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Анна Димитрова Дъбова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив;
 • Кристиян Росенов Трендафилов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Марина Иванова Мавродиева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Иван Валериев Никифорски на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Враца;
 • Габриела Димитрова Лазарова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Ваня Василева Ванева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Силвия Георгиева Иванова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Плевен;
 • Светослав Тихомиров Спасенов на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Радмила Ивайлова Миразчийска на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Ивайло Юлиянов Колев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново;
 • Димитър Георгиев Цончев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – София;
 • Симона Пламенова Кирилова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник;
 • Мария Милкова Дългичева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Габрово;
 • Никола Дойчинов Дойчев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Кристина Николаева Костадинова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Перник;
 • Тонка Ванева Мархолева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Ямбол;
 • Аспарух Емилов Христов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Благоевград;
 • Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд –Шумен;
 • Ангел Петров Ташев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Разград;
 • Деян Стоянов Вътов на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Смолян;
 • Симона Василева Навущанова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил;
 • Зорница Иванова Тодорова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Русе;
 • Кристиан Бориславов Гюрчев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Ловеч,
 • Силвия Лъчезарова Алексиева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Сливен.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд