Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дата за провеждане на избор на председател на Районен съд – Златоград

26 юни 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи датата 17.07.2018 г. за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград.

С решение на Комисията по атестирането и конкурсите до участие в нея е допуснато Сунай Юсеин Осман – съдия в Районен съд – Ардино.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд