Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС обсъдиха аспекти на детското правосъдие със съдии и държавни служители от Мароко

26 юни 2018 година

Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с делегация от Мароко, която гостува на УНИЦЕФ България. Делегацията включва държавни служители на Министерството на правосъдието, съдии и служители на УНИЦЕФ Мароко, които работят в областта на детското правосъдие.

Даниела Машева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия и говорител на ПК, и Цветинка Пашкунова – председател на Комисията по правни и институционални въпроси и говорител на Съдийската колегия, представиха структурата и функциите на Висшия съдебен съвет, начина на избор на членовете в настоящия състав на Съвета, както и компетенциите на Пленума, Съдийската и Прокурорската колегии. Обсъдени бяха правомощията на ВСС във връзка с кариерното развитие на магистратите и с дисциплинарната практика. Акцентирано бе на правомощията на българската прокуратура в съдебни производства по Семейния кодекс; как функционира координационният механизъм по закрила на деца в риск; възможността ВСС да участва в съгласувателни процедури по законодателни промени, включително в областта на детското правосъдие. Посочени бяха правомощията на ВСС във връзка с обучение и повишаване на професионалната квалификация на магистратите, където задължително присъства темата за детското правосъдие. Споделен бе опит в специализацията на наказателни съдии по дела с деца – жертви на престъпления, както и на граждански съдии по дела за осиновяване, за издръжка на деца и други. Представена бе Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализиран от ВСС по споразумение с Министерството на образованието, подробна информация за която бе предоставена на електронни носители.

Гостите посочиха как е съставен и какви са правомощията на Висшия съдебен съвет на Мароко. Тяхното посещение е в контекста на стартирала реформа в грижите за децата в Мароко, която цели да гарантира правото на всяко дете да живее в семейна среда, вземането на решение в най-добър интерес на детето, международната правна закрила на дете, международното осиновяване и общите правомощия на съдебната система в областта на гарантирането на правата на децата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд