Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи 31 младши прокурори в районните прокуратури и 18 младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури

26 юни 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 31 кандидати за младши прокурори на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури и 18 кандидати за младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури по обявените с решения на Прокурорската колегия по протокол № 5/01.02.2017 г. конкурси, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

Прокурорската колегия назначи, на основание чл. 258а, ал. 3  ЗСВ, считано от 02.07.2018 г.:

         В Районните прокуратури:

 • Габриела Георгиева Милушева  на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Вихра Костадинова Попхристова на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Мирела Бончева Василева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора;
 • Лъчезар Светлинов Иванов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора;
 • Светослав Василев Палов на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Галин Галенов Тупев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Разград;
 • Ваня Стойчева Георгиева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас;
 • Мартин Любомиров Кузманов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Търговище;
 • Мария Любчова Бакалска на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Борис Атанасов Петков на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Пазарджик;
 • Андрей Истилиянов Костов на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Ивайло Николаев Гоцков на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград;
 • Дельо Валентинов Делев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Хасково;
 • Калоян Веселинов Кръстев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Варна;
 • Веско Беров Ириков на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали;
 • Антон Руменов Ценов на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Цонко Николов Кръстев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново;
 • Виктория Петрова Георгиева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Русе;
 • Мерйем Мюмюнова Алиева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол;
 • Елена Иванова Андреева на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Христо Иванов Христов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен;
 • Неделчо Митев Тончев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен;
 • Дияна Колева Колева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Сливница;
 • София Драганова Димитрова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;
 • Иван Атанасов Караиванов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Разлог;
 • Стиляна Димитрова Георгиева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Враца;
 • Светлана Атанасова Димитрова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Монтана;
 • Красимира Ипократова Ипократова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен;
 • Даниела Христова Тепавичарова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич;
 • Магдалина Недялкова Христова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Силистра;
 • Теодор Георгиев Николов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Видин;
 • Ивелина Красимирова Косева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Стара Загора. Поради отложено обучение в Националния институт на правосъдието, съгласно протокол № 93/29.09.2016 г. на НИП, тя е продължила обучението си с випуск 2017-2018 г.

 

В следствените отдели в окръжните прокуратури:

 • Велислав Велизаров Величков на длъжност „младши следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Десислава Илиева Драголова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • Биляна Николаева Христова на длъжност „младши следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Атанас Георгиев Доцински на длъжност „младши следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Филип Иванов Георгиев на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас;
 • Мая Любчова Кирилова на длъжност „младши следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Весела Драгомирова Стоева на длъжност „младши следовател“ в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Марина Николаева Николова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник;
 • Сийка Михайлова Камбарева на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали;
 • Снежана Янкова Стефанова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград;
 • Мария Леткова Владимирова-Андреева на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана;
 • Михаил Димитров Крачунов на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград;
 • Детелина Кирилова Костадинова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 • Катя Николаева Кузманова-Качарова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас;
 • Дафина Петрова Димова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград;
 • Диана Стайкова Господинова на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна;
 • Людмил Дочев Стоянов на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе;
 • Господин Марков Бумбаров на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Прокурорската колегия единодушно с шест гласа „против“ не назначи Анчо Сашев Тодоров на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура. Решението бе взето след като председателят на Комисия „Професионална етика“ към Прокурорската колегия Георги Кузманов докладва, че е получен сигнал от административния ръководител на СРП, с искане за задълбочена проверка на кандидата за младши прокурор Анчо Тодоров относно наличието на морални качества за заемане на длъжността предвид поведението му, което е в разрез с нормите на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Уточнено бе, че в поисканото от Комисия „Професионална етика“ становище от директора на Националния институт на правосъдието е посочено, че „в общуването си с другите кандидати за младши магистрати, преподаватели и служители в администрацията на НИП …се държи леко дистанцирано, но без прояви на невежливо и нетолерантно поведение. Извън учебните занятия обаче проявява вербална агресия към всички изброени по-горе групи чрез публикации в интернет пространството – Facebook и лични съобщения м Messenger и Viber. Използва груб и нецензурен език, а разговорите с него по този повод дават временен резултат“ и е констатирано, че Анчо Тодоров не се придържа стриктно към правилата, уредени в кодекса за етично поведение на българските магистрати. Георги Кузманов докладва пред Прокурорската колегия изразеното от Комисията становище, че кандидатът не спазва в цялост изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и не притежава в пълнота нравствените и морални качества необходими за назначаване на длъжността „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура.

Двама кандидати за младши прокурор и младши следовател ще бъдат назначени с випуск 2018-2019 г., тъй като към момента са с прекъснато обучение в Националния институт на правосъдието - кандидатът за длъжността „младши прокурор“ Мария Иванова Янчева-Георгиева, която  е заявила желание за Районна прокуратура – Сливница и  кандидатът за длъжността „младши следовател“ Лора Деянова Желева, заявила желание за назначаване в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд