Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС насрочи за 11.07.2018 г. избора за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Тополовград

26 юни 2018 година              

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на районна прокуратура – Тополовград на 11.07.2018 г.

Единствен кандидат за длъжността е Неда Иванова Михалева – и.ф. районен прокурор на Районна прокуратура – Тополовград, чиито мандат на административен ръководител е изтекъл на 03.06.2018 г.  На същата дата ще се проведе и събеседването с допуснатите трима кандидати в процедурата за избор на административен рйъководител на Районна прокуратура – Силистра: Веселина Милушева Милушева - прокурор в Районна прокуратура – Силистра, Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура – Силистра и Петър Христов Петров - адм. ръководител - районен прокурор на Районно прокуратура - Дулово.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд