Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи от длъжност един следовател и атестира двама прокурори

26 юни 2018 година              

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, полковник Георги Михалов Атанасов от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от 29.05.2018 г.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Христо Янков Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и на Диана Велчева Спасова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценка от атестирането им съответно „Много добра“ на прокурор Георгиев  и „Добра“ на прокурор Спасова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд