Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Натовареност

ПРАВИЛА за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател, приети от Прокурорската колегия на ВСС с решение по т. 36, Протокол № 41/18.12.2019 г. - за тестово прилагане, считано от 01.01.2020 г.

ПРАВИЛА за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател, която да влезе в действие, считано от 1 януари 2015 г., одобрени от ВСС с решение по т. 39.2, Протокол № 60/11.12.2014 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд