Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обща информация

Функциите на комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“ са уредени в чл. 24 от Правилата за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел "Нормативни и вътрешни актове / Актове на ВСС", подраздел "Вътрешни правила". 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд