Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решението за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Тошева – съдия в Софийския районен съд

3 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ на основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, прекрати производството, образувано по предложение на Стефан Милев – и. ф. председател на Софийския районен съд, срещу Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийския районен съд, в частта относно допуснато бездействие в периода 2015 до 30.09.2016 г. по отношение на 163 броя дела.

С 4 гласа „за“ и 7 гласа „против“ Колегията не прие становището на дисциплинарния състав, че съдия Тошева не е извършила нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, поради което отхвърли предложението на дисциплинарния състав да не се налага наказание, в частта за допуснато бездействие в периода от 30.09.2016 г. до 25.07.2017 г. по всички 249 дела забавени дела. Направени бяха предложения за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 т. 1 „забележка“ или по чл. 308, ал. 1, т. 2 „намаляване на трудовото възнаграждение за 6 месеца с 10 на сто“. В тази връзка Колегията взе решение да бъде уведомена съдия Тошева, че ще бъде изслушана на 17.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд