Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет включи Силвия Илиева – главен секретар на ВСС в работната група за изменение и допълнение на ЗСВ

5 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни състава на работната група за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт като включи Силвия Илиева – главен секретар на ВСС. Участието ѝ ще допринесе с конкретни предложения и изразяване на становища по отношение на изменения и допълнения в Глава осемнадесета на закона, регламентираща администрацията на органите на съдебната власт.

С решение по протокол № 18/21.06.2018 г., т. 40 Пленумът на ВСС определи свои представители за участие в работна група за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, сформирана от министъра на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд