Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС потвърди одобрената бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2019 – 2021 г.

5 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази подкрепа за одобрената от него бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2019 – 2021 г., приета с решение по протокол № 6/01.03.2018 г.

Пленумът взе предвид становище на комисия „Бюджет и финанси“, в което се посочва, че тъй като разходните тавани по бюджета на съдебната власт са препоръчителни и Пленумът с решение по протокол № 11/12.04.2018 г. не съгласува проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и придружаващите я документи, в частта за препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2019-2021 г. не се налагат промени спрямо представената на първия етап от бюджетната процедура за 2019 г. средносрочна бюджетна прогноза на съдебната власт за този период.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд