Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решението за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново и на Окръжен съд - Перник

10 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи решението си за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Дряново и на Окръжен съд – Перник.

Колегията изпрати направените предложения на Комисията по атестирането и конкурсите за изразяване на мотиви и съображения.

КАК предлага на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт Колегията да определи за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд – Дряново досегашния председател Мариета Спасова Спасова. На същото основание за изпълняващ функциите на Окръжен съд – Перник се предлагат настоящият административен ръководител – председател Елена Крумова Николова-Стоилова или Виктор Богданов Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател.

Изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на двете съдилища ще бъде определен, считано от 02.08.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд