Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация за работата на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия

10 юли 2018 година

Съдийската комисия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставените от Комисията по атестирането и конкурсите към СК информация за броя на планираните за следващия мандат на КАК-СК процедури за атестиране, справка за броя на откритите процедури за извънредно атестиране на участници в обявените конкурси и справка за изтичащи мандати на административни ръководители, които да послужат за определяне броя на членовете на Комисията, които трябва да бъдат избрани от пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Приетите справки показват, че по данни към 30.06.2018 г., за периода 01.10.2018 г. – 01.10.2018 г. предстои да бъдат изготвени общо 322 броя атестации за предварително атестиране, несменяемост и периодично атестиране.

За периода септември 2018 г. – септември 2019 г. изтичат мандатите на 29 административни ръководители на апелативни, окръжни и районни съдилища, както и на 6 административни съдилища.

Комисията по атестирането и конкурсите предостави на Съдийската колегия също справка за участието на членовете на Комисията в нейните заседания, във връзка с констатирани отсъствия на някои от членовете от квотата на СК.

Колегията обсъди необходимостта КАК да изготви обстоен отчет и анализ за дейността си, въз основа на които да бъде преосмислен численият състав на Комисията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд