Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни правилата за освобождаване на магистрати при навършване на пенсионна възраст

 

10 юли 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни правилата за освобождаване на магистрати на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. Колегията измени решението си по протокол № 9/13.03.2018 г., т. 3, като изразът „считано от датата на навършване на установената в Закона за съдебната власт пенсионна възраст“ се заменя с израза: „считано от деня, следващ деня на навършване на установената в ЗСВ пенсионна възраст“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд