Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Неда Иванова Михалева за административен ръководител на Районна прокуратура – Тополовград

11 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с  10 гласа „за“  избра за втори мандат Неда Иванова Михалева за административен ръководител на Районна прокуратура – Тополовград.

Прокурор Михалева има над 22 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва като „следовател“ в Териториално следствено отделение – Тополовград през м. юли 1996 г. От 15.03.2006 г. до 02.04.2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Елхово, след което до 01.02.2013 г. е прокурор в Районна прокуратура – Тополовград, а в периода 01.02.2013 г. – 03.06.2013 г. е и.ф. районен прокурор. Неда Михалева е била административен ръководител на Районна прокуратура – Тополовград в периода  от 03.06.2013 г. до 03.06.2018 г.,  а към настоящия момент е и.ф. административен ръководител. Със заповед на главния прокурор на Република България, през 2016 г., прокурор Михалева е отличена със служебна благодарност и грамота за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения в цялостната си работа като прокурор.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Михалева сочи, че кандидатурата ѝ за втори мандат се основава на мотивацията ѝ за работа, професионално усъвършенстване и натрупания управленски опит, както и създаване на по-добро взаимодействие с всички органи, с които е свързана дейността на прокуратурата. Сред набелязаните цели са: постигане на по-голяма ефективност и бързина в работата на прокуратурата; спазване срочността и качеството при решаване на преписките и делата; осъществяване на засилен контрол за недопускане на произнасяне на прокурорите извън законовия срок, както и за направените искания за продължаване срока на разследване по чл. 234, ал. 3, изр. 2 от НПК, които трябва да са обосновани и мотивирани, разкриващи динамиката на разследването и реалната необходимост от продължаване срока на разследването. Посочено е, че ще продължи работата за подобряване на показателите по отношение брой върнати дела, оправдателни присъди, работа по дела срещу лица с две и повече висящи дела. Като приоритет е изведена активната работа за постигане на координация с разследващите органи за срочно приключване на досъдебните производства и качеството на разследване, с оглед недопускане на съществени процесуални нарушения, с акцент на продължителността на разследване в досъдебната фаза. Залага се на активна работа с оперативния състав на съответното районно полицейско управление, с цел качествено и законосъобразно събиране на предварителните данни, необходими за образуване на досъдебно производство, както и прецизен анализ на материалите по предварителната проверка, за да се избегне последващо прекратяване на необосновано образувани досъдебни производства. Основен приоритет ще продължи да бъде осигуряване на прозрачност в работата на магистратите и служителите, както и осигуряване на гражданите на достъп до институцията.

В подкрепа на прокурор Михалева се изказа главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, който посочи, че тя е добър прокурор и административен ръководител, който се ползва с авторитет сред колегите си.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд