Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Даниела Начева за и.ф. „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура

11 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Даниела Костадинова Начева – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител“, считано от датата на встъпване Иван Гешев в длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложението за определяне на Даниела Начева за и.ф. административен ръководител е направено от главния прокурор на Република България, поради предсрочното прекратяване мандата на Иван Гешев.

Прокурор Начева има над 20 години юридически стаж и е заемала длъжностите: следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив от 23.04.1998 г. до 12.02.2006 г.; прокурор в Районна прокуратура – Пловдив от 13.06.2006 г. до 25.02.2016 г.; прокурор в Специализираната прокуратура от 25.02.2016 г. и към настоящия момент, като от 10.04.2018 г. е заместник-административен ръководител. Посочено е, че Даниела Начева притежава много добра правна подготовка, познава особеностите и спецификата на работа в Специализираната прокуратура, доказала е  висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения, делови и нравствени качества.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд