Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира двама прокурори и двама следователи и повиши на място в по-горен ранг девет прокурори

11 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Добра“ на Ана Симеонова Василева – прокурор в Районна прокуратура - Дупница, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Евтим Иванов Евтимов – прокурор в Районна прокуратура – Мездра, Николай Кръстев Кръстев – следовател в Следствен отдел в СГП и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Силвия Борисова Русева – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

С решения от днес, Колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението, Светослав Здравков Маринчев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас; Георги Димитров Дуков, Росица Георгиева Дапчева и Манол Георгиев Манолов – прокурори в Окръжна прокуратура – Бургас; Мария Ангелова Михайлова – прокурор в Районна прокуратура – Момчилград, Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Карлово, Павел Емилов Панов и Радослав Георгиев Стоев – прокурори в СГП и Зорница Руменова Проданова – прокурор в Районна прокуратура – Хасково.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд