Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи заместник-административни ръководители на Специализираната прокуратура и Районна прокуратура – Русе

11 юли 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместник-административни ръководители на Специализираната прокуратура и Районна прокуратура – Русе.

Колегията назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ Кирил Светлозаров Пейчинов – на длъжност „заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура, като освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1, ал. 5 от ЗСВ настоящия заместник Детелина Иванова Йотова и я остави на длъжност „прокурор“.

В предложението от административния ръководител на Специализираната прокуратура е посочено, че със заповед на главния прокурор на Република България от м. юни 2018 г. настоящият му заместник Детелина Йотова е командирована да изпълнява функциите прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, считано от 19.06.2018 г., поради което с оглед ефективното функциониране на прокуратурата се предлага назначаването на нов заместник-административен ръководител.

Прокурор Пейчинов има над 14 години юридически стаж, от които над 12 години в органите на съдебната власт. Бил е военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив в периода от 31.10.2005 г. до 01.05.2012 г. След което до 01.06.2016 г. е заемал длъжността следовател в Следствен отдел при Специализирана прокуратура и от 01.06.2016 г. до настоящия момент заема длъжността прокурор.

Прокурорската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Ирена Стоянова Костадинова на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе.

В предложението от административния ръководител на Районна прокуратура – Русе е посочено, че прокурор Костадинова има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт на Република България към 11.06.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд