Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на органи на съдебната власт

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличаване на бюджетите на пет органи на съдебната власт – Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Враца, Районен съд – Левски, Районен съд – Свиленград и Административен съд – Ямбол, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.

С решение на Пленума са осигурени на Прокуратурата на Република България средства за неотложен основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София. Със съгласието на Пленума се прави корекция на бюджета на Окръжен съд – Шумен, с цел осигуряване на средства за доставка и изграждане на две входни врати на съдебна зала, както и за текущ ремонт на фоайе и коридор. На Окръжен съд – Пазарджик се предоставят средства за доставка и монтаж на портална плъзгаща врата към паркинга в двора; а на Окръжен съд – Разград за изработка, доставка и монтаж на двукрила врата с витраж и съпътстващите дейности по демонтаж; на Районен съд – Севлиево – за подмяна на луминесцентно с диодно осветление; на Окръжен съд – Добрич във връзка с ремонт на сервизни помещения; а на Административен съд – Русе за закупуване на климатик за сървърно помещение.

Пленумът на ВСС даде съгласие Прокуратурата на Република България да сключи договор с Райфайзенбанк България ЕАД за обслужване на картови разплащания чрез инсталиране на виртуално терминално устройство ПОС. По този начин гражданите ще могат да заплащат електронно услуги, получавани по електронен път в сайта на ПРБ, като издаване на електронно удостоверение за наличие или липса на повдигнати обвинения по неприключили производства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд