Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на финансова обосновка във връзка с Национална програма „Цифрова България 2025“

12 юли 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на финансова обосновка по проект на решение на Министерския съвет за приемане на проект на Национална програма „Цифрова България 2025“.

Проектът на финансова обосновка е предложена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Мерките, в които ВСС има участие се финансират по Оперативна програма „Добро управление“ и не засягат бюджета на съдебната власт.

Програма „Цифрова България 2025“ представлява продължение на Националната програма „Цифрова България 2015“, приета с решение № 953 на Министерския съвет от 16.11.2012 г., като отчита постигнатото и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж за периода 2018-2025 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд