Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнител на консултантска услуга за изменение на регулационния план на поземлен имот в курорта „Св. св. Константин и Елена“

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри възлагането на консултантска услуга с предмет изработване на изменение на регулационен план и уведомление до РИОСВ на поземлен имот, УПИ I-26 в кв. 1 по плана на курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ в гр. Варна на „АГОРА 66“ ООД, на стойност 4 920 лв. с включен ДДС и срок на изпълнение 14 дни, съгласно най-ниската приложена оферта.

Фирмата е избрана, предвид направеното от нея по-ниско ценово предложение, спрямо другия участник в процедурата за избор на изпълнител на посочената услуга.

С решение на Пленума е упълномощен представляващият ВСС да сключи договор с предложения от Комисия „Управление на собствеността“ изпълнител.

Инвестиционните намерения на ВСС предвиждат „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. „Св. св. Константин и Елена“, гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“. Обектът е заложен в Инвестиционната програма за 2018 г., предвид което е необходимо да бъде извършена промяна на предназначението на имота.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд