Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.

Той е предоставен за съгласуване от министъра на правосъдието на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Със законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за правната помощ (ЗПП) с цел премахване на изискването за предоставянето на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основаният за предоставяне на правна помощ, издавани от съответните ведомства – Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията. С тях се цели ускоряване на процедурата по предоставяне на правна помощ, чрез служебен електронен обмен на информация за заявителите на правна помощ между Националното бюро за правна помощ и съответните компетентни ведомства, респективно да бъдат облекчени гражданите и да се намали административната тежест върху тях при снабдяването им с необходимите документи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд