Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри три щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри три щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението. Решението е подкрепено с 20 гласа „за“, а 3-ма гласуваха „против“.

Решението е прието по предложение на Съдийската колегия на ВСС. Тя подкрепи искането за увеличаване на длъжностите „съдия“, направено от предходния председател на ВАС, и поддържано от Георги Чолаков - административен ръководител – председател на ВАС. Неговата цел е намаляване на високата натовареност на магистратите в съда, както и създаване на „Аналитично звено“, което да работи за уеднаквяване на противоречивата практика на ВАС, да изготвя становища конституционни дела, по законопроекти и други.

Към 12.07.2018 г. във ВАС са образувани 9 200 броя нови дела, а от миналата година са останали за разглеждане над 6 000 броя дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд