Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС публикува на интернет страницата на ВСС изявление на Изпълнителния борд на ЕМСС в подкрепа на съдиите в Република Полша

12 юли 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за запознаване предоставената от Европейската мрежа на съдебните съвети информация във връзка със ситуацията в Република Полша и реформата в полската съдебна система. Пленумът реши да бъде публикувано на интернет сайта на ВСС изявлението на Изпълнителния борд на ЕМСС във връзка със ситуацията в Полша, който на 04.07.2018 г. е изразил подкрепа за съдиите във връзка с принудителното ранно пенсиониране на 27 съдии от Върховния съд там.

Към момента изявлението е подкрепено от Съвета на съдиите на Северна Ирландия, и е публикувано на интернет страниците на още шест съдебни съвети, членове на ЕМСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд